Metris

Metris Financial Professionals BVBA is in 2009 opgericht als zusteronderneming van Matrix NV en is tevens gevestigd in Brasschaat. Daar waar Matrix NV zich met haar 8 kantoren specialiseert in verzekeringen, hypothecaire leningen, beleggingen en immobiliën, richt Metris FP zich op de advisering  en begeleiding van haar klanten op het vlak van het beheer en de overdracht van het vermogen.

Meer bepaald wordt daarbij de focus gelegd op:

1. Evenwicht in de opbouw en het beheer van het vermogen.
2. Overdracht van het vermogen bij leven en overlijden.
3. Het behoud van de huidige levensstandaard bij pensionering.

Praktisch komen daarbij o.a. volgende vragen naar voor:

1. Vermogen
Hoe bouw ik mijn vermogen op?
Kies ik voor de opbouw van roerend of onroerend vermogen?
Zit dit vermogen vervat in vennootschapsstructuren?
Waar leg ik het evenwicht tussen rendement en risico?
Hoe onderbouw ik dit fiscaal?
2. Successie
Wat is de successiedruk (de te betalen erfbelasting) bij overlijden?
Aan wie wordt mijn vermogen vererfd (naar wie gaat mijn vermogen na mijn overlijden)?
Is de langstlevende partner nadien rekenschap verschuldigd aan de kinderen?
Welke structuren zijn er om tot een voor u ideale oplossing te komen?
3. Pensioen
Wat is uw gewenste levensstandaard op pensioenleeftijd?
Hoeveel gaat uw wettelijk pensioen bedragen?
Welk kapitaal is nodig om gedurende uw ganse pensioenperiode het wettelijk pensioen aan te vullen naar die gewenste levensstandaard?
Hoeveel kan u reeds wegschenken aan uw kinderen zonder uw eigen levensstandaard op pensioen in het gedrang te brengen?
Ontmoet het team

Klaar om af te spreken?

Onze adviseurs staan steeds klaar om uw situatie vrijblijvend persoonlijk te bespreken.

Neem contact