Het geheel, meer dan alleen maar de onderdelen.

Gemoedsrust, evenwicht, veerkracht. Ongetwijfeld hebt ook u die doelstellingen voor ogen als u een beroep wenst te doen op financiële dienstverlening, dit zowel in uw privé als in uw beroepsleven.  In de praktijk botst u echter, net  als zovele anderen,  ook op de problematiek van de versnippering  binnen deze dienstverlening. De bankier adviseert met bancaire producten, de verzekeringsconsulent biedt verzekeringen aan, de accountant geeft fiscaal advies, de notaris zorgt voor burgerrechtelijke structuren. Allemaal zijn het mensen met een gespecialiseerd advies, gericht op hun deeldomein.

Hoe zit het echter met die evenwichtige en gebalanceerde planning die u op langere termijn wil opbouwen? Een planning waarbij de verschillende domeinen successie, vermogen en pensioen niet alleen afzonderlijk bekeken worden, maar waar ook de samenhang tussen  deze domeinen niet uit het oog wordt verloren. Elke wijziging die zich bij u voordoet in uw gezins- of vermogenssituatie beïnvloedt immers ook uw successie- en pensioenplanning. Om het met andere woorden te zeggen: een planning moet veel maar zijn dan alleen maar een optelsom van de onderdelen.  Het is juist de  samenhang tussen de verschillende deeldomeinen van uw planning die voor evenwicht , voor zekerheid, voor gemoedsrust moet zorgen. Dat is waar Metris voor staat.

Ontmoet het team