Hoe uw levensstandaard bewaren op pensioenleeftijd?

Na jarenlang werken wil ieder van ons kunnen genieten van een welverdiende rust. En dus ook van een degelijke pensioenuitkering waarvoor we tijdens onze arbeidsduur hebben bijgedragen. Dit om tijdens ons pensioen onze levensstandaard op een gewenst niveau te kunnen houden.

Jammer genoeg moeten we al heel lang vaststellen dat het bedrag aan pensioenuitkering meer en meer onder druk staat en ons dus minder en minder zekerheid geeft op die gewenste levensstandaard. In onderstaande tabellen kan u  de minimumpensioenen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen vinden.

De pensioenplanning is dan ook een belangrijk onderdeel van een globale vermogensplanning. Daarbij wordt een studie gemaakt vanuit de verschillende parameters (gewenste levensstandaard, wettelijk pensioen, beschikbaar vermogen, levensverwachting) om u meer inzicht te verschaffen in wat dit in uw persoonlijke situatie betekent. Wat de mogelijke adviezen kunnen zijn om voor u en uw partner toe te groeien naar een mooie pensioenloopbaan. En hoe dit in evenwicht staat met uw successie- en vermogensplanning.

Sinds 01.01.2021 werd het minimumpensioen verhoogd voor:

  • werknemers en zelfstandigenpensioenen, met 2,65 %;
  • rustpensioenen ambtenaren, met 1,73 %;

De nieuwe bedragen van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan zijn:

Voor werknemers en zelfstandigen:

Vóór 01.01.2021 Vanaf 01.01.2021
Alleenstaande pensioen 1 291,69 EUR 1 325,92 EUR
Gezinspensioen 1 614,10 EUR 1 656,88 EUR
Overlevingspensioen 1 274,43 EUR 1 308,20 EUR

Voor ambtenarenpensioenen:

Vóór 01.01.2021 Vanaf 01.01.2021
Alleenstaande pensioen 1 392,95 EUR 1 417,05 EUR
Gezinspensioen 1 741,15 EUR 1 771,27 EUR
Overlevingspensioen 1 214,20 EUR 1 273,94 EUR

Meer info over de actuele pensioenhervormingen kan u terugvinden op

Pensioenhervorming: de laatste stand van zaken | Federale Pensioendienst (fgov.be)