Waarom successie onder de loep nemen?

Bij overlijden van een persoon die in België gedomicilieerd is, is elke erfgenaam erfbelasting verschuldigd over de erfenis die hij of zij daarbij verkrijgt. Deze successiedruk valt niet te onderschatten, maar wordt desondanks heel dikwijls over het hoofd gezien bij de groei van ons vermogen. Op het moment dat we roerend en onroerend vermogen opbouwen (spaargeld, effectenportefeuille, gezinswoning, opbrengsteigendom, vennootschapsstructuren, …), streeft ieder van ons een bepaald rendement na onder de vorm van intresten, meerwaarde, huurinkomsten, dividenden, …  En denken we dus helemaal niet aan het moment van overlijden en aan de daar bijhorende erfbelasting die dient betaald te worden. Deze verlaagt nochtans aanzienlijk ons rendement, bovendien is het een zware kost die ten laste komt van de erfgenamen.

Onderstaande tabellen geven de successiedruk in België aan:

Tarief erfbelasting in rechte lijn en tussen partners (Vlaams gewest)

Netto aandeel aan heffingspercentage Totaalbedrag van belasting over vorige schijven
0,01 – 50.000
3%
1.500
50.000,01 – 250.000
9%
18.000
250.000 – …
27%

Tarief erfbelasting tussen broers en zussen (Vlaams gewest)

Netto aandeel aan heffingspercentage Totaalbedrag van belasting over vorige schijven
0,01 – 35.000
25%
8.750
35.000,01 – 75.000
30%
12.000
75.000 – …
55%

Tarief erfbelasting tussen vreemden (Vlaams gewest)

Netto aandeel aan heffingspercentage Totaalbedrag van belasting over vorige schijven
0,01 – 35.000
25%
8.750
35.000,01 – 75.000
45%
18.000
75.000 – …
55%

Naast de fiscale gevolgen van een overlijden zijn er natuurlijk ook de burgerrechtelijke gevolgen: wie erft het vermogen, ontstaan er verdelingen vruchtgebruik/blote eigendom (waardoor er tussen de verschillende erfgenamen met elkaar moet rekening gehouden worden), wat is de bescherming van de langstlevende echtgenoot (-ote), hoe gebeurt de verdeling bij nieuw samengestelde gezinnen, …

Om hier een antwoord op te bieden, en vooral om zelf meer te kunnen bepalen aan wie u welk vermogen wil laten vererven, kan u in uw planning gebruik maken van heel wat burgerrechtelijke structuren. Deze verschillen naargelang uw situatie, onderstaande tabel geeft een overzicht aan mogelijke structuren:

Bouwstenen in vermogensstructureringen en in overdracht van het vermogen bij leven en overlijden